Handelsbetingelser for 1st Aid og www.1staid.dk

 

Følgende betingelser er gældende, såfremt du benytter 1st Aid og www.1staid.dk, CVR nr.: 41709480 til salg og levering af produkter, serviceydelser og kurser til erhvervs- og privatkunder.

 

Vi anbefaler på det kraftigste, at du nærlæser disse Handelsbetingelser, inden du benytter dig af de services, vi tilbyder. Ved at benytte dig af vores services, accepterer du automatisk nærværende Handelsbetingelser.

 

IP rettigheder

Alt indhold, herunder alle produkter/services, materialer, tekst, logoer mv. er og forbliver intellektuel ejendom af 1st Aid, hvorfor disse ikke må benyttes eller kopieres uden forudgående skriftlig aftale med 1st Aid. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis man ønsker at kopiere tekster, logoer, billedmateriale mv. til privat brug. 1st Aid forbeholder sig retten til at afvise enhver form for henvendelser, der har til formål at anvende beskyttet materiale til tredjepartsformål. Tredjepartsformål skal forstås som alle formål, der ikke vedrører 1st Aid og dennes officielle samarbejdspartnere.

 

Henvisninger til tredjepartstjenester på www.1staid.dk

1st Aid            forbeholder sig retten til at indeholde tredjepartslinks, der ikke ejes eller kontrolleres af 1st Aid.

 

1st Aid forbeholder sig retten til at være og forblive ansvarsfri i ethvert tilfælde, en information bliver tilgængelig via andre links, dirigeret til via www.1staid.dk.

 

Vi anbefaler derfor, at du altid holder dig ajour og læser betingelserne for brugen af de enkelte tredjepartstjenester, som vi gør tilgængelige på www.1staid.dk.

 

Ændringer

1st Aid forbeholder sig retten til, uden forudgående notifikation, at ændre i nærværende Handelsbetingelser. Du er derfor, til enhver tid, forpligtet til at ajourføre dig med de Handelsbetingelser, som gør sig gældende.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til disse Handelsbetingelser, er du hjertelig velkommen til at kontakte 1st Aid på telefon +45 55 22 55 00 eller på e-mail mk@1staid.dk

 

 

 

Tilbud og Aftale

Alle tilbud fra 1st Aid er gyldige i 8 kalenderdage, hvorefter 1st Aid forbeholder sig retten at ændre tilbuddet til de omstændigheder, som gør sig gældende i en ny situation.

 

Et tilbud er bindende for 1st Aid, ligeså snart tilbuddet kommet til kundskab hos kunden.

 

Såfremt kundens accept fremkommer i tide, er aftalen bindende for begge parter. Aftalen anses ydermere som værende indgået, ligeså snart 1st Aid fremsender en ordrebekræftelse og kunden forholder sig passiv til denne. Accepten kan både afgives mundtligt og skriftligt.

 

Såfremt kunden gør krav på egne indkøbsbetingelser, skal dette accepteres skriftligt hos 1st Aid. Foreligger der ikke en skriftlig accept fra 1st Aid, kan kunden ikke gøre krav på disse.

 

Betaling

1st Aid modtager betaling på faktura.

 

Alle beløb er i DKK og eksklusiv moms for erhvervskunder, men inklusiv moms for privatkunder.

 

Betalingsfristen er 8 dage netto, medmindre andet skriftligt aftales mellem kunden og 1st Aid.

 

Ved manglende betaling efter forfaldsdatoen, forbeholder 1st Aid retten til at tilskrive kunden rykkergebyrer.

 

Ved manglende betaling efter 3 rykkertilskrivninger, forbeholder 1st Aid retten til at inddrive sagen til inkasso.

Levering

Alle priser er eksklusiv levering, medmindre andet er angivet.

 

Såfremt kunden køber et produkt, der kræver leverance, vedholder 1st Aid sig til de gældende regler i Købeloven omkring risikoovergange.

 

Behandling af personfølsomme oplysninger

 

1st Aid er kun i besidde af de personfølsomme oplysninger, som bliver sendt via e-mail. Disse slettes, når kundeforholdet ophører eller når behovet for opbevaringen ikke længere eksisterer.

 

FSFI behandler persondata særskilt og uden indflydelse fra 1st Aid. Den kan læses her:

https://www.fsfi.dk/cookie-og-persondatapolitik.aspx

 

Dansk Førstehjælpsråd udsteder kursusbeviser og behandler persondata særskilt og uden indflydelse fra 1st Aid. Den kan læses her:

http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/persondatapolitik/

 

Ejendomsforbehold

 

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos 1st Aid indtil købesummen er betalt. Såfremt købet vedrører fysiske produkter, må kunden derfor ikke sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden måde disponere over effekterne.

Også vejledninger osv.

 

Fortrydelsesret

 

Såfremt kunden fortryder sit produktkøb, har denne 30 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret gør sig ikke gældende ved køb af ydelser, såsom kurser mv.

 

Returret

 

Såfremt kunden vil returnere et produkt, kan dette ske inden for 14 dage efter, at købet er foretaget. Kunden bærer omkostningerne for returneringen og kan alene returnere ubrugte varer, hvor emballagen er intakt.

Specielt vedr. førstehjælpskurser

Almindelige vilkår og betingelser

Du besidder rettighederne til at få afholdt det aftalte førstehjælpskursus. Maksimum 16 deltagere pr. Instruktør.

Kursussted og –lokaler

Alle kurser afholdes i kundens egne lokaler. Kunden er ansvarlig for at arrangere lokaler, arrangere forplejning mv., medmindre andet er aftalt. Såfremt kunden ikke rettidigt oplyser omkring ændringer i adresse-, mail- og telefonnumre mv., og dette resulterer i, at 1st Aid ikke kan afholde kurset, hæfter kunden for hele omkostningen, som var kurset afholdt.

Aflysning

Kunden hæfter for som følgende, ved aflysning eller ombooking af indgåede aftaler:

  • Fri aflysning, såfremt aflysningen sker senest 30 dage før kursusdatoen.
  • 50% af kursusgebyret betales ved aflysning senest 14 dage før kursusdatoen.
  • 100% af kursusgebyret betales ved aflysning senere end 14 dage før kursusdatoen.

Gebyret er tilsvarende prisen for det bookede førstehjælpskursus.

Sygdom

1st Aid forbeholder sig retten til at aflyse kurset eller foreslå nye kursusdatoer, såfremt der foreligger sygdom som grundlag herom. 1st Aid hæfter ikke for økonomiske tab forårsaget af aflysningen.

Cookiepolitik

1st Aid bruger cookies på www.1staid.dk til:

 

  • Nødvendige funktioner
  • Forbedring af brugeroplevelsen
  • Statistik og webanalyse
  • Markedsføring

 

Du accepterer brugen af cookies, såfremt du fortsætter med at bruge hjemmesiden.