Kursus om brandbekæmpelse

Et brandbekæmpelses kursus giver dig viden og læring om brandslukningsmidler og bekæmpelse af mindre brande. Teori og praktisk læring, hvor kvalitet, faglighed samt sikkerhed er en garanti.

Virksomheder

Mange virksomheder som rammes af en brand kommer aldrig på benene igen, da skader typisk er af så stort et omfang, at omkostningerne og genetablering kan være umuligt.